Serviceaftaler

Lovpligtig servicering og eftersyn

I din virksomhed kan du have anlæg eller installationer, som ifølge lovgivningen skal serviceres med faste intervaller. Det kan eksempelvis være gasinstallationer.

Frivillig servicering og eftersyn

Ud over det har du i virksomheden sandsynligvis anlæg eller installationer, som du på frivillig basis med store fordele kan lade servicere.
For hvis anlægget eller installationen serviceres med jævne mellerum får du:

 • Bedre og ensartet drift
 • Forbedret driftsøkonomi – eksempelvis gennem mindre energiforbrug
 • Større driftssikkerhed – mindre risiko for dyre nedbrud
 • Længere levetid

På lang sigt: Det er billigere at vedligeholde end at reparere og anskaffe nyt.
Så med et trimmet og velserviceret anlæg opnås på sigt den bedste totaløkonomi.

Vi tilbyder serviceaftaler – både lovpligtige og frivillige

Ønsker du de økonomiske fordele, så indgå en serviceaftale med os. Vi tilpasser aftalen på alle måder til dit behov, dine anlæg og installationer, så du kan føle dig tryg, sikker og få den økonomiske gevinst.
Kontakt os og lad os snak om dine behov.

Serviceområder

Vi opererer med serviceaftaler inden for et stort antal anlæg og installationer. Se nogle af dem her.

 • Oliefyr
 • Varmeinstallationer
 • Gasinstallationer
 • Ventilationsanlæg
 • Pillefyr
 • Hydrofore
 • Vandværker
 • Jordvarmeanlæg
 • Fjernvarmeanlæg
 • Boringer
 • VVS – tilstandsrapporter (hold din bolig ajour med VVS-installationer)
 • Sommerhuse (af/påfyldning vand)