Vandværker & vandværkshygiejne

Vi arbejder med alle former for vandforsyning og fremføring af vand for danske vandværker.

Blandt vores løsninger kan nævnes:

  • Vandinstallationer i beboelse, industri og landbrug.
  • Komplette vandværksinstallationer til offentlige og private vandværker

Vandværkshygiejne – vi har kompetencerne

For at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed omkring vores løsninger på vandværksområdet, har vi valgt at opklassificere flere af vores medarbejdere. De har alle gennemført kursus i Elementær Vandhygiejne på Teknologisk Institut.

Højere service – bedre rådgivning

Med disse medarbejderes opdaterede viden får du, som vandværkskunde, adgang til både bedre rådgivning og bedre service i hverdagen – til gavn for vandværket og dets kunder.

Præcis service – vandvognen er med til at sikre det

Som element i vores effektive serviceindsats er vores ”vandvogn”: En trailer udstyret med generator, generatorpumpe og el-svejser. Og hertil udstyret med alle former for koblinger til forskellige rør. Med vognen kan der stort set arbejdes med alle former for opgaver på alt ledningsnet – såvel nye som gamle (næsten alle typer rør). Med vandvognen på plads kan vi udføre den præcise, hurtige og effektive service og reparationsindsats.

Kontakt os for serviceaftale

Rådgivning baseret på viden og udvidet service! Vil du have del i fordelene for dit vandværk og dets brugere, så kontakt os for en snak om serviceaftale og samarbejde. Vi er klar til at leve op til tilliden.