Vaskehænder corona x

 

Coronavirus: 

VI KAN IKKE VÆRE FOR FORSIGTIGE

Sådan er vores procedure ved Coronavirus

Nedenstående er gældende indtil myndighederne ændrer retningslinjer.

Vi har endnu engang kigget på de forholdsvis kraftige stigninger i smittetilfælde og de nye udmeldinger fra regeringen. Denne gang rammes Nordjylland ligeledes af Coronavirussen, endda mere end den gjorde sidste gang. 

Vi følger de til enhver tid værende retnings- og adfærdslinjer, som de Danske Myndigheder udsteder, ligesom vi også følger den til enhver tid gældende vejledning fra de faglige organer, relaterende til gældende overenskomst. Vi holder naturligvis god afstand og god hånd hygiejne. Og så arbejder vi ud fra Branchefællesskabets Vejledning. Denne har vores medarbejder fået udleveret, og du kan få den tilsendt, hvis du ønsker.

Derudover stiller vi al nødvendigt sundhedsmæssigt udstyr til rådighed: Sprit, masker o.lign. Virksomheden kan hjemsende personale, såfremt den enkelte medarbejder er særlig udsat, også såfremt dette ikke er meddelt til ledelsen.

Agesen & Koldsgaard og dig som kunde

Alle er vi udfordret, og verden er forandret. Vi og vores medarbejdere er meget opmærksomme i denne tid. Sammen med dig skal vi overholde de gældende anbefalinger, så vi alle snarest kan komme tilbage til en så normal hverdag som muligt. Med håb om DIN medvirken hertil.

Vi er en lokal virksomhed, der støtter lokale initiativer, foreningslivet og handler mest muligt lokalt. Dette har vi gjort siden vi startede i 2002, og det vil vi fortsætte med. Men...

VI HAR BRUG FOR DIN OPBAKNING, OG TILBYDER DIG DERFOR:

Vi tager alle de forholdsregler, vi sundhedsmæssigt kan bidrage med – også i fremtiden. Vi tør godt gå foran og gøre vores til at bevare et lokalt udviklende område. Vi tror på, at med snusfornuft og en logisk tilgang kommer vi alle igennem krisen. 

Ring til os på tlf. 30 76 30 84 hvis vi kan gøre selv det mindste for dig! Vi glæder os fortsat til at være din kommende vvs-leverandør.

Vores personale

ALLE har pligt til at melde enhver risiko ind til ledelsen, såfremt man er i risikogruppen. Har man været i kontakt med smittede, følger man de vejledninger, sundhedsmyndighederne til enhver har meldt ud. For dem, som kan arbejde hjemmefra, vil dette være en mulighed. Medarbejderne har som minimum pligt til at følge, de til enhver tid udstedte, adfærds- & hygiejne regler. Vi bærer eksempelvis mundbind, handsker og sikkerhedsbriller, når vi arbejder tæt sammen med andre (ude som inde), hvis dette er kundernes, samarbejdspartnernes eller montørens ønske. Til vores interne medarbejdermøder overholdes afstand til møderne med minimum 1 meter imellem hver person, samt antallet af deltagere tilpasses forholdene. Derudover anbefaler vi vores medarbejdere i fritiden, som minimum bære mundbind, når man er sammen med personer, som ikke er tætte relationer.

Mangler på opgaver & tackling heraf

Vi følger vores overenskomst og den lovgivning, der måtte blive udstedt. Føler en medarbejder sig mest tryg ved at holde fri, kan man holde fri for egen regning, afholde restferie, afspadsere (afvikle konto), eller søge dagpenge (ny lov). Virksomheden har ledelsesretten, hvorfor ovennævnte kan blive en kombination og arbejdsfordeling kan blive nødvendig.

Forholdet til kunder og leverandører

Forud for enhver kontakt (arbejdsopgaver & møder), aftales retningslinjer herfor, og man respekterer den enkeltes ønske. Vær særlig opmærksom ved kontakt med de som er særlig udsatte. Vi respekterer kunder & leverandørers ønsker.