Drikkevandskontrol

Vi sikrer at drikkevandet i din ejendom lever op til gældende krav om vandinstallationer.

I en tid hvor der mere end nogensinde tales om sundhed, er det vigtigt at du som bygningsejer eller -administrator kan dokumentere, at vandinstallationerne i din ejendom lever op til alle gældende krav.

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik, Bedre Bad – Bedre Energi Fjerritslev, er statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol til at udføre lovpligtige eftersyn af bygningers kritiske vandinstallationer, der sikrer rent drikkevand i din ejendom.

Ved eftersynet udstedes en vandinstallationsattest, som er din dokumentation for, at ejendommens drikkevandsinstallationer er undersøgt og at ventiler og sikringsløsninger løbende bliver vedligeholdt i henhold til gældende anvisninger.

Vi foretager eftersyn hos ejendomme med store vandsystemer, f.eks.:

  • almennyttige boligforeninger
  • andels- og ejerboligforeninger
  • ejendomsadministrationer
  • hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener
  • offentlige forsyningsvirksomheder
  • virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

Er det tid til et eftersyn? 

Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra den udstedelsesdato, som står på attesten. Det vil sige, at dine vandinstallationer skal gennemgås hvert andet år af en statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol.

Ved eftersynet lokaliserer vi mulige risici for overstrømning og forurening af installationerne – det kan være ved faste forbindelser mellem vandinstallationen og centralvarmepåfyldning, vaskerianlæg, produktionsapparater der kræver vandtilslutning eller lignende.

Kontakt os for at booke et eftersyn.

Få et uforpligtende tilbud

Vi kommer gerne forbi en dag, hvor du har en halv times tid til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre dine vandinstallationer. Det er helt uforpligtende, og vi tager alle forholdsregler, så du kan trygt kontakte os – det eneste, du ’risikerer’, er at få inspiration og ideer til at undgå påbud fra vandforsyningerne.

Ring til os for at aftale et uforpligtende møde.

Det er vigit

Rent drikkevand er lovpligtigt

Drikkevandet i Danmark er af meget høj kvalitet, og det skal vi værne om. Derfor er det vigtigt, at det rene drikkevand fra vandforsyningen ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige eller direkte forkerte installationer, inden det når ud til forbrugeren. Derfor er det lovpligtigt at installationerne i din bygning jævnligt kontrolleres og vedligeholdes i henhold til gældende regler, herunder DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra interne og eksterne vandinstallationer.

Vandinstallationsattest dokumenterer sikkerheden

Det er dit ansvar som virksomheds- eller bygningsejer at sikre drikkevandssikkerheden. Vandforsyningerne kan forlange dokumentation for, at vandinstallationerne i din ejendom er blevet efterset og fungerer forsvarligt. Derfor bør du have en gyldig vandinstallationsattest, som udstedes af Dansk Drikkevandskontrol i forbindelse med et eftersyn. Attesten fungerer på linje med fødevareindustriens smileyordning, og er et bevis for, at du som ejendomsejer har sikret drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.

Er vandinstallationsattesten i din bygning ved at udløbe? Kontakt os.

close
Din bestilling
close
Udfyld kontaktoplysninger
close
Navn
Email
Telefon
Adresse
Postnummer
By
OBS!
Dette er en bestilling, som først er bindende, når vi har bekræftet din ordre. Priserne er inkl. levering og montering. Du modtager først en faktura efter vi har leveret og monteret din bestilte løsning. Vi kontakter dig inden for 1 hverdag om leveringstidspunkt, der passer dig, og evt. særlige forhold samt den endelige pris.