Vandets dag

Vandets Dag er FN’s internationale mærkedag, som hvert år sætter fokus på vand verden over. Grundvand gemmer sig under jorden, men dets påvirkning er synlig overalt. Næsten alt flydende ferskvand på verdensplan er grundvand. Kort sagt, grundvand er en vigtig og dyrebar ressource. Det handler nemlig også om den værdi vand har for vores husstande, sundhed, kultur, mad, uddannelse, økonomi, natur og meget mere. Det vil vi gerne være med til at sætte fokus på. Derfor markerer vi Vandets Dag hos Agesen & Koldsgaard VVS Teknik – og du er inviteret.

 

Programmet for dagen vil være som følger: 

Kl.10.00                                                Vandværksdagen og Udstillingen Åbnes.

Kl. 12.00 – 13.00:                                 Ankomst og sandwiches.

Kl. 13.00 – 14.00:                                 Status på nyt drikkevandsdirektiv.

                                                             Krav til test af komponenter i kontakt med drikkevand.

                                                             Legionella og bakterievækst i vandinstallationer.

                                                             Risikovurdering af bygninger og sårbare målgrupper.

Kl.14.00 – 14.15:                                  Pause

Kl. 14.15 – 15.30:                                 Faktorer som påvirker på bygningers vandhygiejne.

                                                             Forbrugere, erhvervsvirksomheders og kommuners

                                                             pligt til at efterse og sikre sine bygningers

                                                             vandinstallationer mod tilbagestrømning.

Kl.15.00 – 15.30                                   Nyt i Agesen og Koldsgaard VVS Teknik

                                                             Vandværkspasser for jeres vandværk.

                                                             Presentation af vores nye model for byggepladssikring.

Kl. 16.00 – 17.00:                                 Opsummering og socialt samvær.

Kl. 17.00                                               Vandværksdag lukkes.

 

Vi håber at du vil finde interesse i vores invitation – af hensyn til forplejning beder vi om bindende tilbagemelding til Charlotte Kristensen eller Klaus Brogaard på telefon 98 21 15 44 eller 29 22 10 00

Venlige hilsner,

Hans Bak Koldsgaard

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik ApS

 

Vi får besøg af:

AVK      Danske vandværker      Dansk drikkevands kontrol

Grundfos      Grønbech      resideo          

 

Så kom og snak med os, og vores dygtige leverandører

Vi er eksperter i alle former for vandforsyninger og fremføring af vand for danske vandværker – herunder vandledninger, vandsikring og rent drikkevand. Vi vil gerne skabe størst mulig sikkerhed og tryghed omkring vores løsninger på vandområdet. Derfor har flere af vores medarbejdere gennemført et kursus i Elementær Vandhygiejne på Teknologisk Institut.

Vi er eksperter i alt inden for:

  •         Vandværker
  •         Vandledninger
  •         Vandsikring
  •         Rent drikkevand

 15417 vandetsdag DanskDrikkevandsKontrol Billede

Få blandt andet en snak med Dansk Drikkevands Kontrol

Dansk Drikkevandskontrol er et professionelt netværk med speciale i bygningers vandinstallationer. Gennem fokus på rent drikkevand, sætter de fokus på at skabe sundhed til mennesker og sætte bedre standarder indenfor arbejdet med bygningers vandinstallationer. Agesen & Koldsgaard VVS Teknik – Bedre Bad Fjerritslev er en statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol til at udføre lovpligtige eftersyn af bygningers kritiske vandinstallationer, der sikrer rent drikkevand i din ejendom.

  

Læs mere om Dansk Drikkevands Kontrol

Læs mere om Agesen & Koldsgaard VVS Teknik og vores samarbejde med vandværker

 

 

 15417 vandetsdag vandværker

 

15417 vandetsdag BilledertilWEB 2 

 

15417 vandetsdag vandsikring 

 

15417 vandetsdag BilledertilWEB 4