Brug for hjælp? – kontakt mig i dag:

Søren Larsen

Sådan undgår du alvorlig bakterievækst efter nedlukning

Især når bygninger har været lukket ned i en længere perioder, stået ubenyttede hen (mere end 3- 4 uger), er der stor risiko for, at der er opstået alvorlig bakterievækst i brugsvandsinstallationerne, som betyder, at vandet ikke må drikkes eller anvendes til fx fødevareproduktion. Det kan fx være skoler efter en sommerferie.

Der er naturligvis forskel på bygninger og designet af vandinstallationerne. Fakta er dog, at såfremt installationerne forsyner bygningen med drikkevand, og det bruges som ingrediens i fødevarer (udover at blive brugt til at drikke), så gælder både Drikkevandsbekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning 9236 (29.04.2014). Her fremgår det, at drikkevandet ved tappestedet skal have samme kvalitet, som når vandet leveres af forsyningsvirksomheden til matriklen.

Vi anbefaler at der udarbejdes en risikovurdering

Med udgangspunkt i ”sund fornuft og respekt for andre menneskers sundhed” anbefaler vi, at der udarbejdes en risikovurdering i forhold til bygninger, som har været (eller fortsat er) lukket ned, og i hvor lang tid. Derudover bør det registreres, hvad bygningen anvendes til i hverdagen.

På baggrund af risikovurderingen kan der opstilles retningslinjer for at sikre bygningens drikkevandskvalitet. Retningslinjerne kan opdeles i forhold til bygningstyper som eksempelvis:

 • Fødevareproduktion
 • Badefaciliteter (Svømmehaller, idrætsanlæg, stadions etc.)
 • Tandklinikker
 • Institutioner (skoler, børnehaver, plejecentre, hospitaler etc.)
 • Kontorbygninger

6 konkrete anbefalinger

For at hjælpe dig med at sikre vandkvaliteten i dine kunders installationer er her 6 gode råd:

 • Få gennemskyllet brugsvandsinstallationerne én gang om ugen. Det gælder helt frem til de fjerneste tappesteder – og både for koldt og varmt vandinstallationer.
 • Sørg for at varmtvandsbeholdere bliver udslammet minimum én gang ugentligt.
 • Vandet i varmtvandsbeholderen skal opvarmes til mindst 70°C.
 • Vær opmærksom på at få varmt vand helt frem til tapstedet (maks. 57°C ved tapsted og min. 50°C på cirkulation).
 • Gennemgå samtlige perlatorer, inden bygningen tages i brug igen. Hvis det vurderes nødvendigt så få dem udskiftet til strålesamlere.
 • Gennemgå og kontrollér kontra- og tilbageløbssikringsventiler. Det er lovkrav, at bygningens kritiske vandinstallationer sikres og vedligeholdes mod tilbagestrømning til det offentlige forsyningsnet, såvel som internt i bygningen.

Har I brug for en ekspert til at udføre arbejdet?

Kontakt Søren – vores vandinstallationsekspert – og få en snak om vandinstallationer og en løsning til at forbedre jeres vandkvalitet.

close
Din bestilling
close
Udfyld kontaktoplysninger
close
Navn
Email
Telefon
Adresse
Postnummer
By
OBS!
Dette er en bestilling, som først er bindende, når vi har bekræftet din ordre. Priserne er inkl. levering og montering. Du modtager først en faktura efter vi har leveret og monteret din bestilte løsning. Vi kontakter dig inden for 1 hverdag om leveringstidspunkt, der passer dig, og evt. særlige forhold samt den endelige pris.