Sådan undgår du alvorlig bakterievækst efter nedlukning

Brunt vand

Som følge af Coronavirussen har mange bygninger i længere perioder stået ubenyttede hen (mere end 3- 4 uger) og der er stor risiko for, at der er opstået alvorlig bakterievækst i brugsvandsinstallationerne, som betyder, at vandet ikke må drikkes eller anvendes til fx fødevareproduktion.

Der er naturligvis forskel på bygninger og designet af vandinstallationerne. Fakta er dog, at såfremt installationerne forsyner bygningen med drikkevand, og det bruges som ingrediens i fødevarer (udover at blive brugt til at drikke), så gælder både Drikkevandsbekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning 9236 (29.04.2014). Her fremgår det, at drikkevandet ved tappestedet skal have samme kvalitet, som når vandet leveres af forsyningsvirksomheden til matriklen.

Vi anbefaler der udarbejdes en risikovurdering

Med udgangspunkt i ”sund fornuft og respekt for andre menneskers sundhed” anbefaler vi, at der udarbejdes en risikovurdering i forhold til bygninger, som har været (eller fortsat er) lukket ned, og i hvor lang tid. Derudover bør det registreres, hvad bygningen anvendes til i hverdagen.

På baggrund af risikovurderingen kan der opstilles retningslinjer for at sikre bygningens drikkevandskvalitet. Retningslinjerne kan opdeles i forhold til bygningstyper som eksempelvis:

 • Fødevareproduktion
 • Badefaciliteter (Svømmehaller, idrætsanlæg, stadions etc.)
 • Tandklinikker
 • Institutioner (skoler, børnehaver, plejecentre, hospitaler etc.)
 • Kontorbygninger

6 konkrete anbefalinger

drikkevand foedevarer

For at hjælpe dig med at sikre vandkvaliteten i dine kunders installationer er her 6 gode råd: 

 1. Få gennemskyllet brugsvandsinstallationerne én gang om ugen. Det gælder helt frem til de fjerneste tappesteder – og både for koldt og varmt vandinstallationer.

 2. Sørg for at varmtvandsbeholdere bliver udslammet minimum én gang ugentligt.

 3. Vandet i varmtvandsbeholderen skal opvarmes til mindst 70°C.

 4. Vær opmærksom på at få varmt vand helt frem til tapstedet (maks. 57°C ved tapsted og min. 50°C på cirkulation).

 5. Gennemgå samtlige perlatorer, inden bygningen tages i brug igen. Hvis det vurderes nødvendigt så få dem udskiftet til strålesamlere.

 6. Gennemgå og kontrollér kontra- og tilbageløbssikringsventiler. Det er lovkrav, at bygningens kritiske vandinstallationer sikres og vedligeholdes mod tilbagestrømning til det offentlige forsyningsnet, såvel som internt i bygningen.

Har I brug for en ekspert til at udføre arbejdet?

Kontakt Søren - vores vandinstallationsekspert, og få en snak om vandinstallationer og en løsning til at forbedre jeres vandkvalitet. Ring på tlf. 30763099 eller send en mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.